شتابدهنده مترمربع
شتابدهنده چیست و شتابدهنده مترمربع چگونه فعالیت میکند؟
ارسال رزومه
شتابدهنده ها
با گسترش کسب و کارهای مختلف و رشد و افزایش تعداد استارتاپ ها برحسب نیاز کلمه شتابدهنده نیز زیاد به گوش میخورد. استارتاپ ها و شتابدهنده ها دو واژه جدا نشدنی از هم در این دوره هستند. استارتاپ های نوپا که به دنبال حل مشکلات مختلف و پاسخ به انواع نیاز ها هستند در ابتدای کار با مشکلات زیادی رو به رو هستند که در صورت عدم پیگیری و کمک به انها علارغم ناب بودن ایده به مشکل بر‌میخورن و گاها با شکست روبه رو میشوند............
سبد خرید