آینده شما از اینجا شروع می شود...

موقعیت کاری

ما به دنبال متخصصان با تجربه و با دیدگاه شخصی و تکنیک حل مسئله هستیم.

موفقیت کاری

ما به دنبال حرفه ای های با تجربه و با دیدگاه شخصی و تکنیک حل مسئله هستیم.

مشاوره کاری

ما به دنبال حرفه ای های با تجربه و با دیدگاه شخصی و تکنیک حل مسئله هستیم.

​برای دورهمی کاری و دوستی و دانشجویی و رفاقتی عالیه!

حتی میتونی ایتحا ایونت و مراسم برگزار کنی.

تماس با ما

کافه مترمربع فضایی نوستالژیک، غذایی خونگی و محیطی صمیمی داره.

از کافه مترمربع چه میدانید؟