​​​​​​​فهرست غذا
خنکیجات
آیس آمریکانو                             ۲۷.۰۰۰            
آیس لاته                                  ۳۵.۰۰۰ 
موهیتو                                     ۲۵.۰۰۰
لیموناد                                      ۲۵.۰۰۰

گرمیجات
     ۲۰.۰۰۰/۲۵.۰۰۰            اسپرسو        سینگل/دبل
۲۵.۰۰۰/۲۷.۰۰۰            آمریکانو       سینگل/دبل
 ۳۰.۰۰۰               لاته            +سیروپ
۷.۰۰۰                چای سیاه     +دارچین
۲۵.۰۰۰                            چای ماسالا
 ۲۵.۰۰۰                           هات چاکلت
۲۵.۰۰۰                                دمنوش
ته بندی
کیک روز                                      ۲۰.۰۰۰                           
کوکی                                           ۷.۰۰۰ 
املت                                         ۲۵.۰۰۰
سوسیس تخم مرغ                       ۳۵.۰۰۰
نیمرو                                          ۲۲.۰۰۰
ساندویچ روز                                ۳۵.۰۰۰
کمکی
۶.۰۰۰                                            کوکا
    ۴.۰۰۰                                    آب معدنی
  ۶.۰۰۰                                           دوغ